Befälhavaren på bogserbåten Ångermanälven


En sjömanshjälte i det tysta det var kapten Wickström
en hedersman av gammelsorten uppå böljan blå.
Långt innan Norrland ut ur Vattenfall fick kraft och likström
han inomskärs gick traden Nordingrå - Sollefteå.

Han var befälhavare på bogserbåten han på Ångermanälven,
Ångermanälven.
Väderbiten var'n i ansiktsplåten han på Ångermanälven,
Ångermanälven.
Mellan timmerbråten lotsa han
alla vädergudar trotsa han.
Hur än kraftigt nordanvindensuset va så hissa han flaggen,
Hissa han flaggen.
Långmjölksbyttan sprack det bottenfruset va
i surströmmingskaggen,
surströmmingskaggen.
En baddare till befälhavare
ja, det var han på Ångermanälven.

På tal om sjöhjältar är amiralen Nelson känd som
en kvinnotjusare i alla uppslagslexikon.
Men Wickström kunde också det var alla överens om,
i Härnösand där hade han sin Lady Hamilton.


När han var befälhavare på bogserbåten han på Ångermanälven,
Ångermanälven.
Hjärtekrossare i kaptensståten han på Ångermanälven,
Ångermanälven.
Wickströms skeppare-examen va'
nå't som slog på Ådalsdamerna.
Tatuerad var'n, ja, full var hela karl'n av resturatrisen,
resturatrisen.
Konterfejen stod av fler som velat ha'n på kakelungsfrisen,
kakelungsfrisen.
En baddare till befälhavare
ja, det var han på Ångermanälven.

När sommarn kom med ljusa nätterna till Ådalsliden
han tog den vita linneriggen på och gick till dans
och hua vad dom kunde gammelvalsa på den tiden
men vem var värst och tog ett Norrlandsmästerskap med glans.

Jo, han var befälhavare på bogserbåten han på Ångermanälven,
Ångermanälven.
Kapellmästarn han var storbelåten han vid Ångermanälven,
Ångermanälven.

Plötsligt Wickström upp sin stämma hov:
Kom gott folk så tar vi oss en lov!
Härs och tvärs kring älva for och backa han och alldeles gratis,
alldeles gratis.
Sen han bjöd på varsin tunnbrömacka han och mandelpotatis,
mandelpotatis.
Så'n baddare till befälhavare
blir de aldrig mer på Ångermanälven.