Knö dig in

Knô dej in fast dörrá e trång
För här e änna nått på gång
När som Du känner Dej joggens vessen,
Ta Dej en frikväll, Du kan adressen.
Ta och lyssna till skrölet,
Det skummar utav ölet,
Och alla gamla tjommarna e här.
Ja, det trängs och det brötas
Och ve´ desken tjötas,
Sicken festlig atmosfär.

Knô Dej fram fast golvet e trångt.
På de kan Du änna komma långt.
När som de spritter i ben och armar
Ta dej en runda – musiken larmar.
Kom å lyssna till skrôlet
De skummar utav ölet
Å alla gamla tjommarna e här.
De trängs å de brôtas
Å vid disken tjôtas.
Vicken festlig atmosfär.

Knô Dej ut fast dörra e trång
Å lätta på trôcket någon gång.
Gå bakom knuten, du vet adressen.
Öppna på kranen, du vet finessen.
Kom å lyssna på skrôlet.
De skummar uyav ölet
Å alla gamla tjommarna e där.
De trängs å de brôtas
Å vid disken tjôtas
VILKEN FESTLIG ATMOSFÄR!

'